III Міжнародна науково-практична конференція

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Економічний факультет

Université du Maine (Франція)

Wyższa Szkoła Biznesu — National Louis University (Польща)

Опольський Державний Університет (Польща)

Економічний факультет

III Міжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми використання потенціалу
економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії»

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічної науки.

Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою.

Мови конференції: українська, російська, англійська, французька, польська.

У рамках конференції планується робота наступних секцій:

 • Економічна теорія та історія економічної думки.
 • Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 • Економіка та управління національним господарством.
 • Економіка та управління підприємствами.
 • Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 • Інновації та інвестиційна діяльність.
 • Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 • Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 • Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 • Гроші, фінанси і кредит.
 • Фінанси та податкова політика.
 • Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
 • Маркетинг.
 • Сучасний менеджмент.
 • Логістика та транспорт.

Члени оргкомітету:

Верхоглядова Н.І. – доктор економічних наук, професор;

Анджей Гвиждж – професор, завідувач кафедри економіки Вищої школи бізнесу Національного університету Луіса (Польща);

Станіслава Соколовска – професор, доктор філософії, декан економічного факультету Опольського державного університету (Польща);

Себастьєн Менард – доцент, доктор філософії, факультет права, економіки та управління, Університет м. Ле-Ман (Франція);

Фісуненко П.А. – кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету, доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства ДВНЗ «ПДАБА»;

Орловська Ю.В. – академік Академії економічних наук України, заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА»;

Вечеров В.Т. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, управління проектами та логістики ДВНЗ «ПДАБА»;

Іванов С.В. – член-кореспондент НАН України, академік Академії економічних наук України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і маркетингу ДВНЗ «ПДАБА»;

Кобзар Н.І. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та права ДВНЗ «ПДАБА».

Порядок реєстрації:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 24 травня 2019 р. (включно) наступні документи:

1)   заповнену за зразком заявку або за посиланням

2)   тези доповіді;

3)   копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку оргкомітетом. Електронна адреса оргкомітету:

 

Вимоги до тез доповіді:

 • Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).
 • Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.
 • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman № 14.
 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Організаційний внесок: Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 250 грн. Збірник тез конференції та сертифікат буде направлено на поштову адресу учасника, вказану у заявці. Реквізити для сплати будуть надані після отримання тезисів доповіді. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку оргкомітетом.

Координати організаційного комітету конференції:

Економічний факультет,
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а.

Електронна адреса:

Електронна сторінка:

Телефон: +38 (063) 051 91 37

 

Поделитесь с друзьями ссылкой на эту страницу

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.