Правила приема в ВУЗ, календарь абитуриента 2019

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


Для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

1. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів про повну загальну середню освіту

 • розпочинається: 01 липня 2019 року
 • закінчується: 18:00 год. 30 серпня 2019 року

2. Прийом  заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів  зовнішнього незалежного оцінювання; розпочинається: 12 липня 2018 року

 • розпочинається: 10 липня 2019
 • закінчується: 18:00 год. 22 липня 2019

3. Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

 • розпочинається: 10 липня 2019
 • закінчується: 18:00 год. 20 липня 2019

Вступні іспити проводяться у кілька сесій:

 • з 17 до 22 липня 2019 року включно

Співбесіди проводяться

 • 3 17 до 23 липня 2019 року включно

4. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням оприлюднюються

 • не пізніше 12:00 20 липня 2019

5. Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення

 • до 18:00 22 липня 2019

7. Зарахування цієї категорії вступників (за результатами співбесіди та за квотами-2) за державним замовленням відбувається впродовж 22 липня. Зараховані особи виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення:

 • не пізніше 12:00 22 липня 2019

8. Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням оприлюднюється

 • не пізніше 12:00 01 серпня 2019

9. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

 • до 18:00 31 липня 2018 року

10. Зарахування вступників відбувається:

 • за державним або регіональним замовленням: не пізніше 12:00 01 серпня 2019 року
 •  за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 30 вересня 2019 року

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання:

1. Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

 • розпочинається: 02 липня 2019
 • закінчується: 18:00 25 липня 2019

2. Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

 • розпочинається: 12 липня 2019
 • закінчується: 18:00 20 липня 2019

3. Вступні іспити та співбесіди проводяться:

 • вступні іспити: з 21 до 26 липня 2019 включно
 • співбесіди: з 21 до 23 липня 2019 включно

4. Прийому заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

 • розпочинається: 12 липня 2019
 • закінчується 6 серпня 2019

5. Зарахування проводиться

 • не пізніше 30 вересня 2019 року

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання:

1. Прийом заяв та документів

 • розпочинається: 10 липня 2019
 • закінчується: 18:00 22 липня

2. Фахові вступні випробування

 • проводяться з 23 липня до 25 липня 2019

3. Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих :

 • оприлюднюється не пізніше 12:00 01 серпня 2019

4. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

 • до 12:00 31 серпня 2019

5. Зарахування вступників відбувається:

 • за державним замовленням: не пізніше 12:00 01 серпня 2019
 • за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 30 вересня 2019

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами навчання:

1 етап

1. Для вступу на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами навчання за галузями знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність 051 – економіка), 07 «Управління та адміністрування» (спеціальності 071 – облік і оподаткування, 072 – фінанси, банківська справа та страхування, 073 – менеджмент, 075 – маркетинг, 076 – підприємництво, торгівля та біржова діяльність), 28 «Публічне управління та адміністрування» (спеціальність 281 – публічне управління та адміністрування), 29 «Міжнародні відносини» (спеціальність 292 – міжнародні економічні відносини) на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста:

 • початок реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови 13 травня 2019
 • закінчується о 18.00 годині 03 червня 2019

2. Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти)

 • 02 липня 2019 року

3. Прийом заяв та документів

 • розпочинається: о 18:00 10 липня 2019
 • закінчується: 23 липня 2019

4. Додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки):

 • денна форма навчання: 24 липня 2019
 • заочна форма навчання: 26 липня 2019

5. Фахові вступні випробування:

 • денна форма навчання: 25 липня 2019
 • заочна форма навчання: 27 липня 2019

6. Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих оприлюднюється

 • не пізніше 12.00 години 01 серпня 2019

7. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

 • до 12:00 05 серпня 2019

8. Зарахування вступників відбувається:

 • за державним замовленням: не пізніше 10 серпня 2019
 • за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 13 вересня 2019

2 етап

1. Прийом заяв та документів

 • розпочинається: до 18.00 01 серпня 2019
 • закінчується: 09 серпня 2019

2. Фахові вступні випробування проводяться

 • з 10 до 16 серпня 2019

3. Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих

 • не пізніше 12:00 17 серпня 2019

4. Зарахування вступників відбувається за кошти фізичних та юридичних осіб:

 • не пізніше 13 вересня 2019 року

Більш детальна інформація за контактами приймальної комісії:

(0562) 47-08-66, (056) 746-15-47

Viber: 095-855-20-63, 098-256-60-53

Email: prkom@mail.pgasa.dp.ua

Деканат економічного факультету:

 • (0562) 47-08-55, (056) 756-33-77
 • econom.pgasa@gmail.com
 • fisunenko.pavlo@pgasa.dp.ua

Поделитесь с друзьями ссылкой на эту страницу