Правила приема в ВУЗ, календарь абитуриента 2018

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


Для вступу на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання:

1. Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів про повну загальну середню освіту

 • розпочинається: 02 липня 2018 року
 • закінчується: 18:00 год. 25 липня 2018

2. Прийом  заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів  зовнішнього незалежного оцінювання; розпочинається: 12 липня 2018 року

 • закінчується: 18:00 год. 26 липня 2018року

3. Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів

 • розпочинається: 12 липня 2018 року
 • закінчується: 18: 00 год. 20 липня 2018 року

4. Творчі конкурси проводяться у кілька сесій

 • З 14 до 26 липня 2018 року включно

Вступні іспити проводяться

 • З 21 до 26 липня 2018 року включно

Співбесіди проводяться

 • 3 21 до 23 липня 2018 року включно

5. Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням оприлюднюються

 • не пізніше 12.00 години 24 липня 2018 року

5. Вступники, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, а також подати письмову заяву про анулювання заяв на інші місця державного замовлення

 • До 18.00 год. 25 липня 2018 року

7. Зарахування цієї категорії вступників(за результатами співбесіди та за квотами-2) за державним замовленням відбувається Зараховані особи впродовж 26 липня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення

 • не пізніше 12.00 год. 26 липня

8. Формування рейтингового списку вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням оприлюднюється

 • не пізніше 12.00 години 01 серпня

9. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

 • до 18.00 години 06 серпня 2018 року

10. Зарахування вступників відбувається:

 • за державним або регіональним замовленням: не пізніше 12.00 години 07 серпня
 •  за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 30 вересня 2018 року

11. Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення, за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти проводиться

 • не пізніше 18 серпня 2018 року

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за іншими (крім денної) формами навчання:

1. Прийом заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

 • розпочинається: 12 липня 2018 року
 • закінчується:18.00 год. 20 липня 2018 року.

2. Вступні іспити

 • проводяться з 21 до 26 липня включно
 • співбесіди проводяться з 21 до 23 липня включно.

3. Прийому заяв та документів для вступу на перший курс бакалавра, за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

 • розпочинається: 12 липня 2018 року
 • закінчується 6 серпня 2018 року.

4.. Зарахування проводиться

 • не пізніше 30 вересня 2018 року

Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за денною та заочною формами навчання:

1. Прийом заяв та документів

 • розпочинається: 29 червня 2018 року
 • закінчується: 18.00 год. 24 липня.

2. Фахові вступні випробування проводяться

 • з 25 липня до 31 липня

3. Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих :

 • закінчується не пізніше 12.00 години 01 серпня.

4. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

 • до 12.00 години 05 серпня

5. Зарахування вступників відбувається:

 • за державним замовленням: не пізніше 12.00 години 07 серпня
 • за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 30 вересня 2018 року

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за денною та заочною формами навчання:

1 етап

1. Реєстрація для складання єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови за спеціальностями галузей знань 29 «Міжнародні відносини» (крім Спеціальності 293 «Міжнародне право»)

 • розпочинається: 14 травня
 • закінчується о 18.00 годині 05 червня.

2. Реєстрація електронних кабінетів вступників

 • розпочинається 14 травня о 24.00 годині
 • закінчується 05червня

3. Прийом заяв та документів

 • розпочинається: 29 червня 2018 року о 18.00 годині
 • закінчується: 24 липня 2018 рік

4. Фахові вступні випробування проводяться

 • з 25 липня до 31 липня 2018 року

5. Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих

 • не пізніше 12.00 години 01 серпня 2018 року.

6. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення

 • до 12.00 години 05 серпня 2018 року.

6. Зарахування вступників відбувається:

 • за державним замовленням: не пізніше 15 вересня 2018 року
 • за кошти фізичних та юридичних осіб: не пізніше 30 вересня 2018 року.

2 етап

1. Прийом заяв та документів

 • розпочинається: 01 серпня 2018 року до 18.00 години
 • закінчується: 09 серпня 2018 року.

2. Фахові вступні випробування проводяться

 • з 10 до 16 серпня 2018 року.

3. Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих

 • не пізніше 12.00 години 17 серпня 2018 року.

4. Зарахування вступників відбувається за кошти фізичних та юридичних осіб:

 • не пізніше 30 вересня 2018 року.

Поделитесь с друзьями ссылкой на эту страницу