ІІ тур Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін «Економіка підприємства» та «Фінанси» у ДВНЗ ПДАБА

ІІ тур  Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін

«Економіка підприємства» та «Фінанси» у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1495 від 09.12.2016р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2016/2017 навчальному році», відповідно до Положення Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1410 від 13.12.2012 «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» ДВНЗ «Придніпровська державна академію будівництва та архітектури» було призначено базовим навчальним закладом з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади одразу з двох  навчальних дисциплін – «Фінанси» та «Економіка підприємства».

 Олімпіада – це змагання студентів у творчому застосуванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у професійній підготовці майбутніх спеціалістів. Зазвичай Олімпіади проводяться з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців з вищою освітою в Україні. Організатором та координатором Олімпіади є Інститут модернізації змісту освіти, на який покладається організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади.

Задля забезпечення проведення другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (29-31 березня 2017 р.) та з навчальної дисципліни «Фінанси» (5-7 квітня 2017 р.) колективом економічного факультету ПДАБА було проведено  велику організаційну та методичну роботу. Оргкомітетом Олімпіади було розроблено та затверджено «Порядок проведення ІІ етапу Олімпіади» та забезпечено організацію ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади відповідно до   Положення «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади», розроблено методичні матеріали для учасників Олімпіади. Було також підготовлено необхідну документацію для проведення Олімпіади (програму проведення олімпіади, листи-запрошення, бланки протоколів тощо), надіслані до всіх вищих навчальних закладів листи-запрошення з умовами та строком проведення змагань, призначено терміни надання анкет студентами-учасниками.

Учасники олімпіади

До складу журі Олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства» увійшли провідні науково-педагогічні працівники ПДАБА, фахівці інших вищих навчальних закладів України, серед них: Большаков В.І., д.т.н., проф., ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, голова журі; Верхоглядова Н. І., д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, заступник голови журі; Левчинський Д. Л., д.е.н., проф., в.о. зав. кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, заступник голови журі; Жихор О. Б., д.е.н., проф., професор кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова, член журі; Філюк Г. М.,  д.е.н., проф., зав. кафедри економіки підприємства Київського національного університету ім. Т.Шевченка, член журі; Маслак О. І., д.е.н., проф., зав. кафедри економіки Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського, член журі; Таранюк Л. М., д.е.н., проф., проф. кафедри економіки та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, член журі; Паршина О.А., д.е.н., проф., зав. кафедри економіки та моделювання бізнес-процесів ВНЗ «Університет ім. Альфреда Нобеля», член журі; Трубей О. М., к.е.н., доц., доц. кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету, член журі; Фісуненко П. А., к.е.н., доц., доц. кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства, декан економічного факультету Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, член журі; Ступнікер Г. Л., к.е.н., доц., доц. кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, секретар журі.

Декан економічного факультету, доцент Фісуненко Павло Анатолійович,член журі

До оргкомітету Олімпіади надіслали заявки 90 студентів з 48 ВНЗ. Було представлено  більш ніж з 20 міст усіх регіонів України: Львів, Миколаїв, Херсон, Івано-Франківськ, Харков, Кременчук, Кривий Ріг, Полтава, Суми, Одеса, Київ та інші. Кілька з заявлених учасників з поважних причин на Олімпіаду не з’явилися. Всього у написанні олімпіадних завдань взяли участь 80 учасників.

Більшість учасників  (80 %) виконали завдання на достатньому рівні і показали наявність знань з дисципліни «Економіка підприємства».  Ще 20 % учасників показали високі результати знань з дисципліни «Економіка підприємства» та були нагороджені грамотами. Переможцями  Олімпіади за її умовами стали 11 студентів (10% від загальної кількості учасників), що посіли перше, другі та треті місця та отримали дипломи 1, 2 та 3 ступенів. Найкращі результати показала студентка Романовська Анна (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова), що посіла перше місце у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Економіка підприємства». Другі місця розділили Величко Вікторія (Інститут підприємництва «Стратегія» Дніпропетровської обласної ради), Головко Анна (Київський національний університет ім. Т. Шевченка), Швець Анастасія (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури), Василенко Анастасія  (Київський національний торговельно-економічний університет), Фадєєва Ольга (Університет державної фіскальної служби України). Треті місця зайняли Катруша Ганна (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова), Богдан Святослав (Університет державної фіскальної служби України), Садовий Роман (Львівський політехнічний університет), Бондаренко Валентина (Київський національний університет ім. Т. Шевченка), Гаврилова Валерія (Сумський державний університет).

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінанси» проводився серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування 5-7 квітня 2017 р., як творче змагання з дисциплін циклів соціально-економічної підготовки студентів, які вивчають відповідну дисципліну в поточному або закінчили її вивчати в минулому році.

Для участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінанси» зареєструвалися 82 учасники з більш ніж 20 міст усіх регіонів України: Львова, Миколаєва, Івано-Франківська, Тернополя, Харкова, Кременчука, Кривого Рогу, Полтави, Сум, Одеси, Ірпеня, Білої Церкви, Чернігова,  Києва, Запоріжжя, Кам’янського, Дніпра та інших.

На Олімпіаді були представлені  48 ВНЗ України. В основному, від кожного ВНЗ заявлено два учасники, деякі навчальні заклади заявили по одному учаснику, що допускається Положенням Міністерства освіти і науки України про проведення Олімпіади.

До складу журі Олімпіади з дисципліни «Фінанси» увійшли провідні науково-педагогічні працівники ПДАБА, фахівці інших вищих навчальних закладів України, серед них: Большаков В.І., д.т.н., проф., ректор Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Верхоглядова Н. І., д.е.н., проф., проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, заступник голови журі; Іванов С. В., д.е.н., проф., зав. кафедри «Фінанси та маркетинг» ПДАБА, заступник голови журі; Косова Т. Д., д.е.н., проф. кафедри «Фінанси та маркетинг» ПДАБА, член журі; Дубницький В. І., д.е.н., проф. кафедри «Фінанси та маркетинг» ПДАБА, член журі; Амоша О. І., д.е.н., академік НАН України, директор Інституту економіки промисловості НАН України, член журі; Ляшенко В. І., д.е.н., проф., керівник відділення макроекономіки і модернізації Інституту економіки промисловості НАН України, член журі; Каламбет С. В., д.е.н., проф., завідувач кафедри «Фінанси та облік» Дніпровського державного технічного університету, член журі; Кобушко І. М., д.е.н., заст. завідувача, професор кафедри «Фінанси і кредит» Сумського державного університету, член журі; Кізима Т. О., д.е.н., проф., професор кафедри «Фінанси» ім. С.І.Юрія Тернопільського національного економічного університету, член журі;  Катан Л. І., д.е.н., проф., завідувач кафедри «Фінанси та банківська справа» Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, секретар журі.

Завідувач кафедри «Фінанси та маркетинг» , проф. Іванов С.В. та ректор академії, проф. Большаков В.І.

Журі Олімпіади ретельно перевірило роботи учасників і дійшло висновків, що більшість учасників  (93 %) виконали завдання на достатньому рівні і показали наявність знань з дисципліни «Фінанси».  Ще 39 % учасників показали високі результати знань з дисципліни «Фінанси» та заслуговують нагородження грамотами.

Переможцями  Олімпіади стали 11 студентів, що посіли перше, другі та треті місця та отримали дипломи 1, 2 та 3 ступенів. Найкращі результати (перше місце) показала Батюта Анастасія (ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»). Друге місце посіли чотири учасники, а саме: Гавриш Валентина (ДВНЗ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури), Бєляєва Єлизавета (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ), Троненко Марина (Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова), Благій Анна (Національний університет «Львівська політехніка»). Треті місця посіли: Реха Камілла (Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг), Лещенко Ольга (ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана»), Галаганов Василь (Дніпровський державний технічний університет м. Кам’янське), Горбенко  Альона (Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ), Скрипник Лариса (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського), Бурко Христина (Тернопільський національний економічний університет).

Як бачимо, наші студенти, у яких регіонах, містах та вишах вони не навчаються, не зважаючи на деякі кризові явища, що відбуваються в країні і у вищій освіті, можуть вчитися, опановувати нові знання, досягати високих успіхів. Мету, яку поставило Міністерство освіти і науки України перед Придніпровською академією будівництва та архітектури при проведенні Олімпіади було досягнуто. Олімпіада виявила обдаровану студентську молодь, сприяла  розвитку та реалізації здібностей студентів, стала стимулом творчої праці студентів та викладачів.

Тому можна побажати усім учасникам подальших успіхів в навчанні, нових досягнень та перемог!

Поделитесь с друзьями ссылкой на эту страницу

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.