Східна Європа: економіка, бізнес та управління

1

«Східна Європа: економіка, бізнес та управління»

– електронне наукове фахове видання, засноване Державним вищим навчальним закладом

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури«.

У журналі висвітлюються актуальні питання економічної теорії та історії економічної думки; світового господарства та міжнародних економічних відносин; економіки та управління підприємствами; інноваційної та інвестиційної діяльності; бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; фінансів та податкової політики; математичних методів та інформаційних технологій в економіці; сучасного менеджменту та інших галузей економічної науки.

До складу редколегії журналу входять провідні українські та іноземні фахівці. Науковий журнал з відкритим доступом, що означає, що весь вміст знаходиться у вільному доступі та є безкоштовним для користувача або його установи.

Електронний журнал включений до переліку електронних фахових видань України на підставі Наказу МОН України від 16 травня 2016 року № 515.

Загальні умови:

 • Редакція журналу розміщує статті авторів тільки на офіційному сайті видання – easterneurope-ebm.in.ua
 • До журналу приймаються статті українською, російською, англійською мовами.
 • Статті повинні відповідати вимогам МОН України до фахових видань та вимогам електронного наукового фахового видання «Східна Європа: економіка, бізнес та управління».
 • Редакція правомочна здійснювати наукове і літературне редагування матеріалів.
 • Редакція залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.
 • Редакція протягом двох тижнів після отримання статті направляє автору поштою довідку-сертифікат затвердженої форми про прийняття статті до публікації у журналі за підписом головного редактора, завірену печаткою.

Секції журналу:

 1. Економічна теорія та історія економічної думки.
 2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
 3. Економіка та управління національним господарством.
 4. Економіка та управління підприємствами.
 5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
 6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
 7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
 8. Гроші, фінанси і кредит.
 9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
 10. Статистика.
 11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Умови та порядок подання статей:

Для розгляду питання про публікацію статті у Випуску № 6 за 2017 рік необхідно
до 13 січня 2017 року заповнити онлайн-анкету на сайті у розділі «Реєстрація авторів«, а також надіслати на електронну пошту editor@easterneurope-ebm.in.ua:

— Наукову статтю.

— Для осіб, які не мають наукового ступеня, відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).

— Авторський реферат статті англійською мовою (авторський реферат статті повинен містити: прізвище та ініціали автора; звання або посаду; місце роботи або навчання; назву статті; стислий зміст статті мінімальним обсягом 250 слів). Переклад англійською мовою повинен бути достовірним (не машинним). При наявності проблем з достовірністю перекладу, редакція може допомогти у їх вирішенні.

— Відскановане підтвердження сплати коштів. Оплата здійснюється після затвердження статті редакцією. Розмір внеску за публікацію статті становить 280 гривень, обсягом від 8 до 15 сторінок включно.

Номер журналу буде опублікований на офіційному сайті електронного фахового видання до 17 лютого 2017 року.

Вимоги до оформлення статей:

— Загальний обсяг статті – 8-15 сторінок.

— Шрифт: Times New Roman; кегль 14, інтервал – 1,5.

— На початку статті обов’язково необхідно вказати УДК, дані про автора (ПІБ, посада, місце роботи) і назву статті двома мовами (мовою статті та англійською).

— Після назви подаються анотації українською, російською та англійською мовами (не менше 35 слів) та ключові слова до них (до десяти окремих слів або словосполучень).

— Список використаних джерел слід вказувати в кінці статті в порядку появи відповідних посилань. При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог МОН України та державного стандарту.

— У тексті статті посилання на використані джерела слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел (позиція цитованого видання у списку літератури, сторінка, наприклад, [16, c. 17]).

— Список літератури оформляється під назвою «Бібліографічний список».

 

Контакти редакції електронного наукового фахового видання

«Східна Європа: економіка, бізнес та управління»:

Відповідальний секретар: Макарова Ганна Сергіївна, к.е.н., доцент,

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Адреса редакції: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського, 24-а.

Телефон редакції: +38 (063) 051-91-37

E-mail редакції: editor@easterneurope-ebm.in.ua

Веб-сайт журналу: www.easterneurope-ebm.in.ua

Поделитесь с друзьями ссылкой на эту страницу

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.