Запрошення до участі у конференції

Міжнародна науково-практична конференція

«Модернізація економіки та фінансової системи країни:
актуальні проблеми та перспективи»

29-30 вересня 2017 року м. Дніпро

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Економічний факультет

Université du Maine (Франція)

Wyższa Szkoła Biznesu — National Louis University (Польща)

Опольський Державний Університет (Польща)

Вельмишановні колеги!

До участі в міжнародній науково-практичній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічної науки.

Усіх учасників конференції буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою.

Мови конференції: українська, російська, англійська, французька, польська.

У рамках конференції планується робота наступних секцій:

·        Економічна теорія та історія економічної думки.

·        Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

·        Економіка та управління національним господарством.

·        Економіка та управління підприємствами.

·        Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

·        Інновації та інвестиційна діяльність.

·        Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.

·        Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.

·        Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

·        Гроші, фінанси і кредит.

·        Фінанси та податкова політика.

·        Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

·        Маркетинг.

·        Сучасний менеджмент.

·        Логістика та транспорт.

Члени оргкомітету:

Большаков В.І. – доктор технічних наук, професор, академік АН ВШ України, дійсний член Академії будівництва України, заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, ректор ДВНЗ «ПДАБА»;

Верхоглядова Н.І. – академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи ДВНЗ «ПДАБА»;

Анджей Гвиждж – професор, завідувач кафедри економіки Вищої школи бізнесу Національного університету Луіса (Польща);

Станіслава Соколовска – професор, доктор філософії, декан економічного факультету Опольського державного університету (Польща);

Себастьєн Менард – доцент, доктор філософії, факультет права, економіки та управління, Університет м. Ле-Ман (Франція);

Фісуненко П.А. – кандидат економічних наук, доцент, декан економічного факультету, доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства ДВНЗ «ПДАБА»;

Орловська Ю.В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародної економіки ДВНЗ «ПДАБА»;

Вечеров В.Т. – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, управління проектами та логістики ДВНЗ «ПДАБА»;

Іванов С.В. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і маркетингу ДВНЗ «ПДАБА»;

Кобзар Н.І. – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії та права ДВНЗ «ПДАБА».

Порядок реєстрації:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 29 вересня 2017 р. (включно) наступні документи:

1)   заповнену за зразком заявку або за посиланням https://goo.gl/JEjo4H

2)   тези доповіді;

3)   копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку оргкомітетом.

Електронна адреса оргкомітету: conf@pdaba.dp.ua

Координати організаційного комітету конференції:

Економічний факультет,
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

49600, м. Дніпро, вул. Чернишевського, 24-а.

Електронна адреса: conf@pdaba.dp.ua

Електронна сторінка: http://pgasa.dp.ua/faculty/economics/

Телефон: +38 (063) 051 91 37

Вимоги до тез доповіді:

·        Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище (шрифт Times New Roman № 12, праворуч).

·        Назва доповіді посередині рядка (перше слово з великої літери, без крапки): шрифт Times New Roman № 14, жирний.

·        Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, посада, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт Times New Roman № 14.

·        Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

·        Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел:». У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

·        Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Організаційний внесок:

Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 200 грн. Збірник тез конференції та сертифікат буде направлено на поштову адресу учасника, вказану у заявці. Реквізити для сплати будуть надані після отримання тезисів доповіді. Оплата здійснюється тільки після прийняття тез доповіді до друку оргкомітетом.

Зразок оформлення заявки:

-Прізвище, ім’я, по батькові учасника

-Науковий ступінь, звання

-Посада

-Організація

-Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (рецензента) у разі його наявності

-Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції

-Контактний телефон

-E-mail

-Секція конференції

 

Поделитесь с друзьями ссылкой на эту страницу

Добавить комментарий

Войти с помощью: 

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.